EPISODE 1

EPISODE 1

นิตยสารที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ เก๋ ล้ำ ไม่ซ้ำใคร เพียงเเค่คุณมีแทปแล็ตหรือสมาร์ทโฟนอยู่ในมือ คุณก็สามารถท่องเที่ยวไปกับเราได้ไกลทั่วทั้ง 77 ของประเทศไทย ไม่ว่า Lifestyle คุณจะหรูหรารักความเป็นส่วนตัว หรือจะชอบเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในงบประมาณที่จำกัด MOVE magazine จะเป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างลงตัว